12 ianuarie 2013

Articolul Zilei:

                            


                     Buturuga Mică Răstoarnă Carul Mare


De aproape două decenii, întreaga lume și tot ce este mijloc de informare controlat de putere a stat sub semnul promovării globalismului.
În repetate rânduri s-a arătat și s-a demonstrat că, în fapt, globalismul, sub masca unor bune intenții iluzorii, înseamnă controlul absolut asupra lumii de către anumite cercuri.
În cursul acestor două decenii, absolut toți și toate au fost bombardați (uneori la propriu!) cu informări despre caracterul depășit al ideilor de Țară, Neam, Credință.
Dintr-o perspectivă istorică mai largă, in fond era o continuare in forma noua, a vechii obsesii de inspiratie satanica a internationalismului .Care internationalism , indiferent de gesticulația verbală folosită, în esență dorea și dorește să înlocuiască condiția de persoană entitate eminamente liberă și spirituală cu aceea de individ de număr biologic și socio-economic.
Se părea că nimic nu poate sta în calea globalismului, că va trebui să ne supunem, să ne plecăm capul sub un jug umilitor și înjositor, că va trebui să ne uităm numele, originea, "locul".Dar iată că din nou istoria s-a dovedit cu neputință a fi prevestită și condiționată.
De mai bine de 5 ani și din ce în ce mai brutal, trupurile "globaliste" sunt lovite de criză, morală și economică, și tot mai deslușit se aude strigătul lor de panică stridentă și se deslușește faptul că li se strânge lațul de gât.Evident că acest eșec al "globalismului" înseamnă, ca întotdeauna, că, pentru o vreme, cei bogați vor deveni încă mai bogați, iar cei săraci vor fi încă mai săraci.In privința asta, nimic nou sub soare.Dar în același timp devine limpede că factorii esențiali în eșecul "globalismului" au fost locurile istorice, țările din totdeauna, încăpățânarea lor de a fi: de la Tirol la Catalunia și de la Burgundia la Almăj.
Locurile istorice au răsturnat carul triumfalist al "globalismului". "Buturuga mică a răsturnat carul mare".
Însă am fi cu totul naivi dacă ne vom imagina că promotorii "globalismului" se vor da așa de repede bătuți.Aceea sunt profesioniști ai răului și ai facerii de rău, inspirați de tenacitatea "tatălui lor", negativitatea pură, necuratul.
A început, și în viitor se va intensifica, lupta și acțiunea de distrugere a locurilor, a țărilor.Această încercare a răului va fi făcută în mai multe feluri și pe mai multe planuri și în același timp.
Mai întâi se va încerca o discreditare morală, o descurajare psihologică.Se va spune: "aceste locuri nu au viitor", aceste "locuri" se vor pustii, cei care rămân nu vor avea nimic de făcut și vor fi "marginalizați".(Evident că adevărul istoric,adică împrejurarea, FAPTUL că aceste locuri au un trecut care efectiv nu poate fi cunoscut, faptul că ele sunt practic din totdeauna, nu va descuraja pe atleții răului și ai minciunii de care pomeneam).Iar apoi vor avea loc acțiuni directe de piraterie și furt economic și social:abuzurile vor fi tolerate și încurajate,structurile locale (școli,spitale,biserici) vor fi sabotate direct, distruse direct, închise, concesionate și așa mai departe.Iar în același timp se vor ivi tot felul de "generoși", dornici să cumpere pământ pe un preț de nimica.Dar părerea mea este că aceste acțiuni potrivnice nu vor reuși.Părerea mea este că, din perspectiva istoriei și considerând lucrarea vremii, în confruntarea dintre "globalism" și "locuri", locurile au biruit.În noua confruntare a istoriei, "nigeile" din Almăj s-au dovedit mai tari decât "globalismul"!
Dar aceasta nu s-a întamplat pur și simplu.Meritul aparține oamenilor locului și acelora dintre ei,preoți,dascăli și fruntași, care și-au jertfit timpul și viața luptând pentru vetre milenare.După părerea mea, un merit revine publicaților din Banatul Montan și între ele amintesc revista "Almăjana" din Bozovici, editată de către profesorul și poetul Iosif Băcilă.

                                                                                                                   Alexandru Nemoianu

Niciun comentariu: