19 martie 2013

Asociaţia Pro Democrația cere anularea hotărârii Consiliului Local ce vizează sterilizarea câinilor


TIMIȘOARA. Reprezentanții Asociației Pro Democrația nu sunt mulțumiți de faptul că la Primăria Timişoara nu se fac dezbateri publice înainte de a se a trece la votarea anumitor hotărâri.  
Clubul Timişoara al Asociaţiei Pro Democraţia, ca organizaţie a cărei misiune este întărirea democraţiei prin stimularea participării civice, îşi exprimă îngrijorarea faţă de practică tot mai extinsă a Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Timişoara de a exclude cetăţeanul de la procesul de luare a deciziilor publice. Cetăţeanul, ca beneficiar al hotărârilor Consiliului Local, este îndreptăţit să fie informat în prealabil de intenţia instituţiei de a norma un anumit domeniu de activitate iar, mai apoi, să i se ofere suficient timp pentru a putea interveni cu propuneri de îmbunătăţire sau reorientare a proiectelor de hotărâre, în conformitate cu propriul său interes,transmit membrii asociației.


Din punctul lor de vedere, cel mai recent exemplu de practică îl constituie situaţia proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie.
Acest proiect a fost publicat în data de 12 martie 2013 şi adoptat, două zile mai târziu, într-o şedinţă de extraordinară, în data de 14 martie 2013. Această adoptare s-a realizat împotriva a două prevederi importante a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
-    pe de o parte s-a încălcat obligativitatea că anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ să fie adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autoritatea publică în cauză.
-    pe de altă parte nu s-a dat curs cererii de organizare a unei dezbateri publice pe subiect venite din partea unei organizaţii neguvernemantale direct interesate de subiectul reglementării, încălcându-se prevederea care obligă autoritatea publica să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică, mai explică Pro Democrația. 
În acest context, Asociaţia Pro Democraţia – Club Timişoara solicită Consiliului Timişoara, prin procedura administrativă a recursului graţios, să revoce hotărârea privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie şi să organizeze o dezbatere publică pe subiect. De asemenea vă solicita Prefectului Judeţului Timiş să atace în contencios administrativ această hotărâre pentru nerespectarea legislaţiei privind transparenţa decizională în administraţia publică.
sursa: Ora de Timis

Niciun comentariu: