23 martie 2013

Chilia lui Daniil Sihastrul - Suceava, România


Chilia lui Daniil Sihastrul este o grotă săpată într-o stâncă de pe valea pârâului Vițău, în care a viețuit ca pustnic Cuviosul Daniil Sihastrul. Ea se află la o distanță de circa 1 km de Mănăstirea Putna (județul Suceava).
Chilia lui Daniil Sihastrul a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava.

Niciun comentariu: